POLÍTICA DE PRIVACITAT

Responsable:

 • Identitat: MON ORXATA, S.L. CIF: B97312953
 • Adressa: C/Picapedrers, Nave 10  - 46120 ALBORAIA (VALENCIA)
 • Telèfon: 961.861.561
 • E-Mail: info@lahorchateria.com
 • Delegat de protecció de dades: MON ORXATA S.L.

Finalitat

MON ORXATA declara que les dades personals recaptades seran utilitzats per a remetre INFORMACIÓ GENERAL de la companyia, previ consentiment, així com identificar als destinataris dels serveis sol·licitats en el cas d'usuaris registrats, i amb la finalitat de tramitar i gestionar les labors tècniques i administratives necessàries per a subministrar el servei sol·licitat i/o contractat per aquests usuaris o clients en el seu cas, i amb la finalitat de reportar en tot moment a l'Usuari la nostra millor atenció.

MON ORXATA informa l'USUARI que les dades personals recaptades podran ser utilitzats per a mesurar l'interés de l'USUARI en la qualitat dels serveis subministrats, amb la finalitat de millorar i ajustar els mateixos a les preferències del CLIENT. Així mateix les seues dades personals podran ser tractats per a desenvolupar nous serveis i per a remetre-li informació comercial sobre els productes i serveis oferits per *MON *ORXATA, sempre que haja donat la seua conformitat per a rebre aquest tipus d'informació. Aquesta informació comercial serà enviada a l'adreça de correu electrònic aportada per l'USUARI, identificant la comunicació com a informació publicitària de manera que l'USUARI puga eliminar el missatge publicitari des del primer moment, tot això sense perjudici del seu dret a oposar-se a rebre aquest tipus de comunicacions. Les seues dades personals podran ser també utilitzats per al registre periòdic de les altes i baixes dels serveis contractats, així com per a valorar la demanda dels serveis, la fidelització dels USUARI i l'efecte que promocions o comunicacions comercials concretes poden tindre sobre aquesta demanda.

Conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantinga la relació mercantil, i no se sol·licite la seua supressió per l'interessat, seran conservats conforme als terminis legals establits en matèria fiscal i comptable, prenent com a referència l'última comunicació.

Legitimació

En relació amb les dades de caràcter personal facilitats per vosté en el formulari de contacte, el responsable del fitxer, MON ORXATA, compleix estrictament la normativa vigent establida en la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016.

MON ORXATA, està legitimada per al tractament de les dades de caràcter personal sobre la base de:

 • El consentiment prestat pels usuaris conforme a l'art.6.1.a) del *RGPD.
 • L'execució amb els clients i/o proveïdors un contracte mercantil conforme a l'art.6.1.b) del RGPD.

Destinataris

Durant el període de duració del tractament de les dades, MON ORXATA només realitzarà cessions legals previstes, cessions a organitzacions directament relacionades amb el responsable, o en cas de ser necessari per motiu de gestió, a entitats bancàries, i unes altres.

Drets

L'interessat pot exercir els següents drets:

 • Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat.
 • Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, i a oposar-se al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades.

Aquests drets podran exercitar-se mitjançant notificació escrita dirigida a MON ORXATA S.L., P.I. Camí de la Mar - C/Picapedrer, Nau 10  – 46120 València – Espanya o per correu electrònic a l'adreça info@teleorxatacom.

En aquest cas serà necessari que l'usuari faça arribar al costat de la solicitut efectuada una còpia de la seua dni o cif, a fi de comprovar la seua identitat.

Disposa sempre de la possibilitat de baixa automàtica en qualsevol comunicat que se li efectue per e-mail.

I en prova de conformitat i acceptació del contingut de la present Sol·licitud, l'USUARI prem sobre el botó enviar en manifestació del seu consentiment al tractament de les seues dades personals.

Procedència

Les dades personals que tractem en MON ORXATA procedeixen directament de vosté, mitjançant el registre en la nostra web per a la compra dels nostres productes, o l'enviament del formulari de contacte des de la nostra web.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Caràcter identificatiu.
 • Adreces postals o electròniques.