CONDICIONS GENERALS

Les presents Condicions Generals de Contractació (d'ara en avant Condicions Generals) regularan la relació comercial que sorgisca entre Teleorxata, de la qual és titular Mon Orxata, S.L., con CIF B97312953 i Inscrita en el registro mercantil de València, Tomo 8673, Libro 5960, Folio 206, Sección 8, Hoja V-121606, Insc. 1, con domicili social C/Picapedrers, Nave 10  - 46120 València - Espanya i el usuari o client per la contractació realitzada a través dels formularis que Mon Orxata, S.L. posa a la seua disposició en el seu web: www.teleorxata.com

La contractació a través de la web de venda online: www.teleorxata.com suposarà l'acceptació expressa, pel client o usuari de les pàgines, d'aquestes condicions, com també de les condicions d'ús establides per a la navegació de l'usuari per les pàgines propietat de Mon Orxata, S.L. Aquestes condicions seran aplicable sense perjudici de l'aplicació de les normes legals sobre la matèria que siguen aplicable per a cada cas.

Les presents Condicions Generals, estan subjectes al que es disposa a la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Reial decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Mon Orxata, S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que considere oportunes, sense previ avís, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu web comercial: www.teleorxata.com , per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es troben publicades en la web i fins que no siguen modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, Mon Orxata, S.L. es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho considerara oportú, anunciant-les dins del termini i en la forma escaient oportuns.

INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ

Per la contractació amb Mon Orxata, S.L. a través del seu web: www.teleorxata.com l'usuari o client declara expressament conéixer, entendre i acceptar aquestes condicions d'ús i generals de contractació. De la mateixa manera l'usuari declara ser major d'edat i tindre la capacitat jurídica i d'obrar necessària per a l'accés als llocs web de Mon Orxata, S.L. i la contractació per mitjà d'aquests. L'usuari es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre.

Una vegada generada el compte del client i efectuada la compra acceptant les condicions de contractació l'usuari podrà visualitzar la seua compra en el seu historial de comandes dins del seu compte. En aquest historial podrà veure la situació de la seua comanda o descarregar la factura.

La confirmació de la comanda i el comprovant de compra (impressió que fa l'usuari) no tindran validesa com a factura, sinó la pròpia emissió d'aquesta.

FUNCIONAMIENT DE LA COMPRAVENDA

 1. OFERTA DE PRODUCTES I REFERÈNCIA DE PREUS.
  En compliment de la normativa vigent i, especialment de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, Mon Orxata, S.L. ofereix a través del seu propi website: www.teleorxata.com informació sobre tots els productes en venda, les seues característiques i preus. No obstant això, Mon Orxata, S.L. es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s'ofereixen als seus clients a través de la seua pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut d'aquestes. D'aquesta forma, els productes oferits a cada moment per la web www.teleorxata.com es regirà per les Condicions Generals vigents en cada cas. Així mateix, Mon Orxata, S.L. tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés als productes esmentats.
 2. INDICACIÓ DELS PREUS.
  Cada producte oferit tindrà indicat el seu preu i si té incorporat l'IVA o qualsevol altre impost aplicables segons la legislació vigent. Els preus indicats en pantalla seran vàlids a cada moment. Teleorxata no assumeix cap error gràfic o numèric que puga produir-se a causa del manteniment de la web, i es reserva el dret d'anul·lar qualsevol comanda per aquest motiu o per altres causes alienes a l'empresa, retornant qualsevol import rebut prèviament per part del client. Teleorxata es reserva el dret de fer modificació de preus i es protegeix de pujades de preu per raons com a increment en llistes de preus de distribuïdors, nous impostos o situacions similars.
 3. DESPESES D'ENVIAMENT.
  Actualment no hi ha despeses d'enviament. 
 4. LLIURAMENT DE LA COMANDA.
  - Si realitzes la comanda abans de les 14.00 te la portem a la vesprada.

  - Si ho realitzes després de les 14.00 t'ho portem l'endemà.

  - Si realitzes la comanda el dissabte o diumenge, te'l repartirem el dilluns a la vesprada.
 5. DESTINO.
  Teleorxata només serveix comandes a València capital i àrea metropolitana.
 6. FORMES DE PAGAMENT.
  Per a la seua comoditat li oferim diverses formes de pagament:
  - Pagament per targetes de crèdit o dèbit (VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD y MAESTRO).
  - Pagament per PAYPAL.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Mon Orxata, S.L. informa els usuaris del seu web: www.teleorxata.com que les dades personals recaptades mitjançant els formularis situats en la seua pàgina, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Mon Orxata, S.L., amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establits entre totes dues parts. Així mateix, Mon Orxata, S.L. informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça C/Picapedrers, Nau 10  - 46120 València, o enviant un e-mail a info@teleorxata.com Mentre no ens comunique el contrari, entendrem que les seues dades no han sigut modificats, que vosté es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les parts se sotmeten, a la seua elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de València (Espanya).